Brøndby GolfklubBrøndby Golfklub

Dameklubben

Dameklubben

Dameklubbens formål er at fremme interessen for golfspillet blandt de kvindelige medlemmer af Brøndby Golfklub, at arrangere damematcher på hjemme- og udebane samt andet socialt samvær.

Øverst på formularen

Det årlige kontingent er kr. 300,00 og dækker perioden 1. april – 31. marts. Beløbet skal være indbetalt senest 1. april. Ved indmeldelse efter 31. august betales der kun halvt kontingent dækkende perioden 1. september – 31. marts. Kontingentet bedes indbetalt på Golfines konto i Nordea 2277 – 43 89 86 41 40 med angivelse af medlemsnummer og navn, eller afleveret i en kuvert til Golfines formand eller kasserer.I sommersæsonen (1. april -30. september), afholdes der match hver torsdag. Dameklubben har fortrinsret på 1. tee mellem kl. 15.30 og 17.00. Matchgebyret for medlemmer af Golfine er kr. 10,00. De detaljerede proportioner fremgår af opslagstavlen.

Den sidste torsdag i hver måned afholdes der fællesspisning med præmieuddeling til de bedste scorer.

Det kan undertiden være svært at komme ind i en ny klub. Eventuelle nye medlemmer opfordres derfor til at tage kontakt til et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer, så vi kan sørge for, at I får en rigtig god indslusning i dameklubben.

Informationer vil henover året fremgå af opslagstavlen i klubhuset. Vi tilstræber ligeledes, at kunne sende samme information via e-mail, og ser derfor meget gerne, at I oplyser jeres e-mail adresse til Golfine. Send en mail til os: golfinedamerne@gmail.com

Vi glæder os til at se jer alle på banen til fælles golfglæde.

 

Dameklubbens bestyrelse: 

Formand               Lykke Kaack Hansen            27 10 90 01

Næstformand        Connie Hansen                    20 33 14 62

Kasserer               Anne R. Nielsen                   20 25 25 50 

Sekretær              Gunvor Bruus                       61 27 63 38

Revisor                 Birgit Stockmarr                   23 48 43 20

Best.medlem         Susanne Kjellerup                 20 71 46 25

WEB master          Susanne Andersen                 31 70 28 00                

 

 

 

Rul til top