Brøndby GolfklubBrøndby Golfklub

Tirsdagsvindere

Tirsdagsvindere i 2017

Til og med juni måned 2017:

Hajerne (Hcp 0,0 – 15,4): Hajerne til og med maj 2017

Stræberne (Hcp 15,5 – 21,1): Stræberne til og med maj 2017

Ormedræberne (Hcp 21,2 – 54,0): Ormedræberne til og med maj 2017

Til Tirsdagsvinderne (og runner up’s):

HUSK, at præmierne udleveres ifm. spisningen den førstkomne måned, og er en vinder IKKE tilstede ved spisningen, så SKAL personen indenfor den kommende måned rette direkte kontakt til et bestyrelsesmedlem for at få udleveret sin præmie. Har man IKKE gjort dette i løbet af denne måned, bortfalder retten til præmien, som herefter tilfalder herreklubben

Rul til top