Brøndby GolfklubBrøndby Golfklub

Midlertidig Lokal Regel

Midlertidig Lokal Regel på hul 9 gældende fra den 19. april 2017

Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i areal under reparation med spilleforbud – markeret med blå pæle med sort top, må spilleren:

(i)  gå frem efter Regel 25-1;
(ii) eller droppe en bold i dropzonen bag søen.

For at beskytte området må arealet ikke betrædes, og bolde må ikke hentes i arealet.

Overtrædelse af Lokale Regler:
Slagspil – 2 straffeslag.
Hulspil – tab af hul.

 

Rul til top