Brøndby GolfklubBrøndby Golfklub

Vision bane og klubhus

Visionsplan.
På generalforsamlingen den 20. marts 2013 blev der fra baneudvalgets side, fremlagt en visionsplan for banen gældende for perioden 2013 – 2017.

Visionsplanen kan printes. Du kan se den som PDF ved at trykke her.

Baneforbedringer hul 13, 14 & 17 kan læses her.

Renovering af facader på klubhus og administrationsbygning læs her.

Visionsplan:

Hul 1

• Udvidelse af gul tee

• Beskæring af træer begge sider mellem tee´s – er lavet

• Brandvej planeres ud og topdresses hårdt, til den er jævn – er lavet

• Beplantning generelt af nye træer er igang

• Nyanlæggelse af ny green bag nuværende på 300 m2, hvortil hullet forlænges 40 til 50 meter

• Udvidelse af læhegn ved cykelsti

Hul 2

• Renovering af drænrende foran green – er lavet

• Etablere ny sprinkler imellem fairway og forgreen for optimering af vækstbetingelser. er lavet

• Opstamning af træer – venstre for green. er lavet

• Fairwaybunker gøres mere synlig fra teestedet

Hul 3

• Beplantning af nye træer

Hul 4

• Beplantning af nye træer. er lavet

Hul 5

• Opstamning af træer – venstre for green. er lavet

• Opfyldning af jord i grøft – venstre for green og græs etableres

• Venstre fairwaybunker synliggøres

• Beplantning af nye træer

Hul 6

• Massiv beplantning af nye træer

• Forbedring af græsstykke mellem green og sø er lavet

Hul 7

• Forbedring af græstæppe på fairway er lavet

• Kloakrist etableres ved fastledning midt fairway, for at dræne fairway hurtigere ved store regnskyl

• Renovering af jordstykke – venstre for green for bedre græstæppe

Hul 8

• Forbedring af herretee, hyppig topdress er lavet

• Generel forbedring af fairway (huller og drænrender fra anlægsfasen)

• Nedsænkning af green til 30 cm over vandlinje

Hul 9

• Forbedring af skovbund – er lavet

• Fjerne træstød og etablering af græstæppe i skovbunden er lavet

• Oprensning af sø for pænere vandspejl er lavet – løbende proces

• Forbedring af green er lavet

• Forbedring af fairway er lavet

• Etablering af 3 stk. dræn ved forgreen pga. vandlidende græs – er lavet

• Udtynding og opstamning af træer både højre og venstre for fairway – løbende proces

• Udvidelse af herretee – venstre ind imod volden ca. 50 pct. Større

Hul 10

• Beplantning bag green er lavet

• Sten anlægges for foden af palisadevæg i søen hul 10 – ved greenen

Hul 11

• Generel jordforbedring omkring ø-green, forbedring af græstæppe

• Beplantning af træer / buske med farverig flora

• Nedskæring af palisadevæg

Hul 12

• Herretee udvides 50 pct.

• Bunker bliver Al vandhazard er lavet

• Anlæg af lille sø på højen højre for green med pumpe & å-løb

Hul 13

• Omlægning af bunkers til bedre pasform af green – er lavet

• Beplantning – højre for fairway inden åen

• Ombytning af tee 13 og 16 i forbindelse med forlængelse af hul 13

Hul 14

• Beplantning – højre for fairway er lavet – delvist

• Nye teesteder ved omlægning af green 13 – trækkes ca. 40 meter tilbage

Hul 15

• Gul tee udvides 100 pct.

• Oprensning af sø og vandløb er lavet – løbende proces

• Evt. installation af springvand

• Opbygning af palisadevæg

Hul 16

• Gul tee omlægges, planeres og ny græstørv på

• Bunker bag green udvides og trækkes ned Al midt green i venstre side

• Vildtvoksende træer langs søbredden holdes nede/fjernes – løbende proces

• Udkigspost bag herretee er lavet

Hul 17

• Jordhøjen i venstre side fjernes og etableres bag gul tee 15 (Droppes muligvis)

• Fairway udvides til venstre er lavet

• Udplantning af nye træer i venstre side er lavet – delvis

• Rough-arealet fra nuværende høj og ned til å-løbet forbedres med topdress

Hul 18

• Herretee omlægges og rebes op

• Bunker ændres Al bedre pasform – er lavet

Rul til top