Gå til indhold Spring til sidefod

Baneudvalget

Mål- og ansvarsbeskrivelser for baneudvalget

Målsætningen

At udarbejde Masterplan, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer, for vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner, uddannelse af personale og sædvanligt indkøb af maskiner og materialer til banens pasning i samråd med chefgreenkeeperen.

Baneudvalget har en målsætning om at skabe og vedligeholde golfbanens anlæg og flora.

Udvalgets opgave er at tilbyde en optimal golfbane, med skyldig hensyntagen til årstider og vejrforhold og økonomiske og menneskelige ressourcer.

Nøgleopgaver
Baneudvalgets væsentligste opgaver består i at:
– udfærdige beplantningsplan for banen sammen med chefgreenkeeperen.
– udfærdige maskinplan for alle maskiner sammen med chefgreenkeeperen.
– sikre at afmærkninger på banen er i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.
– fremlægge Masterplan, fremgangsmåder og resultater – herunder også økonomiske – for bestyrelsen.

Ansvarsbeskrivelse
Baneudvalget er forbindelsesleddet mellem bestyrelsen og Greenkeeperen.
Baneudvalget er således ansvarlig for, at golfklubbens anlæg udvikles i overensstemmelse med Generalforsamlingens og bestyrelsens retningslinjer og værdier.
Baneudvalget har ansvaret for at udlagte budgetter til banens vedligehold og maskinparkens vedligehold overholdes. Ved budgetændringer skal baneudvalgsformanden uophørligt meddele bestyrelsen begrundelsen for ændringen og afgive en revideret plan.

Mødevirksomhed
Baneudvalget afholder møde én gang hver 2.-3. måned i sæsonen.

Kommunikation
– Baneudvalget skal være i åben dialog med bestyrelse.
– Udvalget skal behandle forslag om baneændringer og vedligehold af golfanlæggets materiel og skal afgive svar på forslagene.
– Udvalget kommunikerer til alle medlemmer via opslag på klubhusets tavle og klubbens hjemmeside.
Det er en forudsætning for at kunne deltage i baneudvalgets arbejde, at medlemmerne er aktive golfspillere, af hvem det forventes, at der spilles minimum 2 runder golf pr. måned.

Medlemmer i udvalget findes her

Kontakt: [email protected]