fbpx
  • 43 53 19 00
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vision bane og klubhus

Visionsplan for banen og Klubhus

På generalforsamlingen den 20. marts 2013 blev der fra baneudvalgets side, fremlagt en visionsplan for banen gældende for perioden 2013 – 2017.

Visionsplanen kan printes. Du kan se den som PDF ved at trykke her.

Baneforbedringer hul 13, 14 & 17 kan læses her.

Renovering af facader på klubhus og administrationsbygning læs her.

Visionsplan:


Hul 1

• Udvidelse af gul tee

• Beskæring af træer begge sider mellem tee´s – er lavet

• Brandvej planeres ud og topdresses hårdt, til den er jævn – er lavet

• Beplantning generelt af nye træer er igang

• Nyanlæggelse af ny green bag nuværende på 300 m2, hvortil hullet forlænges 40 til 50 meter

• Udvidelse af læhegn ved cykelsti

Hul 2

• Renovering af drænrende foran green – er lavet

• Etablere ny sprinkler imellem fairway og forgreen for optimering af vækstbetingelser. er lavet

• Opstamning af træer – venstre for green. er lavet

• Fairwaybunker gøres mere synlig fra teestedet

Hul 3

• Beplantning af nye træer

Hul 4

• Beplantning af nye træer. er lavet

Hul 5

• Opstamning af træer – venstre for green. er lavet

• Opfyldning af jord i grøft – venstre for green og græs etableres

• Venstre fairwaybunker synliggøres

• Beplantning af nye træer

Hul 6

• Massiv beplantning af nye træer

• Forbedring af græsstykke mellem green og sø er lavet

Hul 7

• Forbedring af græstæppe på fairway er lavet

• Kloakrist etableres ved fastledning midt fairway, for at dræne fairway hurtigere ved store regnskyl

• Renovering af jordstykke – venstre for green for bedre græstæppe

Hul 8

• Forbedring af herretee, hyppig topdress er lavet

• Generel forbedring af fairway (huller og drænrender fra anlægsfasen)

• Nedsænkning af green til 30 cm over vandlinje

Hul 9

• Forbedring af skovbund – er lavet

• Fjerne træstød og etablering af græstæppe i skovbunden er lavet

• Oprensning af sø for pænere vandspejl er lavet – løbende proces

• Forbedring af green er lavet

• Forbedring af fairway er lavet

• Etablering af 3 stk. dræn ved forgreen pga. vandlidende græs – er lavet

• Udtynding og opstamning af træer både højre og venstre for fairway – løbende proces

• Udvidelse af herretee – venstre ind imod volden ca. 50 pct. Større

Hul 10

• Beplantning bag green er lavet

• Sten anlægges for foden af palisadevæg i søen hul 10 – ved greenen

Hul 11

• Generel jordforbedring omkring ø-green, forbedring af græstæppe

• Beplantning af træer / buske med farverig flora

• Nedskæring af palisadevæg

Hul 12

• Herretee udvides 50 pct.

• Bunker bliver Al vandhazard er lavet

• Anlæg af lille sø på højen højre for green med pumpe & å-løb

Hul 13

• Omlægning af bunkers til bedre pasform af green – er lavet

• Beplantning – højre for fairway inden åen

• Ombytning af tee 13 og 16 i forbindelse med forlængelse af hul 13

Hul 14

• Beplantning – højre for fairway er lavet – delvist

• Nye teesteder ved omlægning af green 13 – trækkes ca. 40 meter tilbage

Hul 15

• Gul tee udvides 100 pct.

• Oprensning af sø og vandløb er lavet – løbende proces

• Evt. installation af springvand

• Opbygning af palisadevæg

Hul 16

• Gul tee omlægges, planeres og ny græstørv på

• Bunker bag green udvides og trækkes ned Al midt green i venstre side

• Vildtvoksende træer langs søbredden holdes nede/fjernes – løbende proces

• Udkigspost bag herretee er lavet

Hul 17

• Jordhøjen i venstre side fjernes og etableres bag gul tee 15 (Droppes muligvis)

• Fairway udvides til venstre er lavet

• Udplantning af nye træer i venstre side er lavet – delvis

• Rough-arealet fra nuværende høj og ned til å-løbet forbedres med topdress

Hul 18

• Herretee omlægges og rebes op

• Bunker ændres Al bedre pasform – er lavet

Edit Page