Gå til indhold Spring til sidefod

Information om klub og golfbane

Grønne sletter med 3000-årig historie og udfordringer.

Gennem 3000 år har pionerånd og iværksættere præget den jord, som Brøndby Golfklub har sin smukke bane på.
I forbindelse med udvidelsen af banen i 2004-05 påviste arkæologer fra Kroppedal Museum en større jernaldergård fra omkring år 400, samt to andre bopladser og hus-tomter, der går 3000 år tilbage.

I nyere tid har der været gartneridrift på jorden og siden 1997, da golfklubben blev stiftet, har traditionen med at passe på jord og natur været fastholdt og videreført.
Med golfbanen er der kommet en del flere søer og vandløb – til gavn for dyrelivet, diversiteten og til udfordring for golfspillerne.

Den grønne kile:
Golfbanen ligger i den grønne kile, som i Brøndby Kommune forbinder tilsvarende områder i nabokommunerne Hvidovre og Vallensbæk. Det rekreative område i de tre kommuner benyttes flittigt af borgerne og gæster: løbere, cyklister, ryttere og folk, der ”bare” vil gå en dejlig tur i naturen.

I området ligger også en middelalderlandsby, kolonihaver og nyttehaver samt en del fredskov. Banens bynære beliggenhed med et begrænset areal til rådighed udgjorde en udfordring for banearkitekten, og denne udfordring er givet videre til spillerne – på ikke færre end 13 af 18 huller er der strafområder (vandhazarder) i spil.

Golfklubbens fødsel:
Brøndby Golfklubs fødsel skete egentlig i Hvidovre, hvor en kreds af golfinteresserede havde kig på Avedøresletten til en golfbane tilbage i 1993, men det mødte forhindringer fra politisk hold. Miljøminister Svend Auken og Danmarks Naturfredningsforening var imod. Projektet havde opbakning fra daværende amtsborgmester Per Kaalund og Hvidovres borgmester Britta Christensen.

Hvidovre Golfklubs formand og senere Brøndby Golfklubs første formand, dyrlæge Ib Lorentzen, havde en kunde, som var Brøndbys daværende legendariske borgmester Kjeld Rasmussen. Da han var lidt misundelig på Vallensbæk, som allerede havde en golfbane, var han ret interesseret i at overtage projektet og dermed imødekommende overfor placering af en golfbane i Brøndby Kommune. Så i 1994 flyttede projektet fra Hvidovre til Brøndby, og efter en del tovtrækkeri med mange tekniske forhindringer lykkedes det, især med stor indsats fra Nikolaj Hertel fra Brøndby Golf ApS i 1999, at få etableret en golfbane bestående af 9 huller. Inden da havde man blot 3 huller, anlagt omkring en gammel hestefold, der hvor terrassen er i dag. Her udfoldede medlemmerne pionerånd både med at forhandle med myndighederne og med at sætte lokaliteterne i stand. Dette var med til at grundlægge et sammenhold og et socialt fællesskab, som stadig lever godt i klubben.

Selvom banen er fuldt udbygget, og klubhuset er renoveret, vil der altid være planer, og selvom de ydre rammer ændres, er det planen at bibeholde traditionen med det gode fællesskab og nu også med en café med rimelige priser.

Golfbanen:

Datoer for Brøndby Golfklub:

  • Stiftende generalforsamling: 25. marts 1997.
  • Åbning af de første 9 huller: 25. juli 1999 kl. 11:00. I indbydelsen var adressen forkert – Nybrovej 46 i stedet for Nybovej 46 – hvilket gav stor forvirring, idet den daværende formand for DGU, som skulle være med, kom en time for sent på grund af dette.
  • Åbning af de sidste 9 huller: 6. august 2005 kl. 10:00.
  • Forlængelse af hul 13 den 1. april 2020

Datoer for Brøndby Golf ApS:

  • Stiftende generalforsamling: 1. juli 1997.
  • Lukning af Brøndby Golf ApS: 6. juli 2016.

Banearkitekt:

  • Første 9 huller: Rolf Henning Jensen.
  • Sidste 9 huller: Rolf Henning Jensen.

Ejerskab:

  • Brøndby Golfklub lejer bygningerne og jorden med de 18 huller af Brøndby Kommune.
  • Driving range, Det Gule Palæ med parkeringsplads ejes af Brøndby Golfklub.