Brøndby GolfklubBrøndby Golfklub

Ordensforeskrifter

Ordensforskrifter for Brøndby Golfklub

Regel- og handicapudvalget den 21. marts 2017

Ordensforskrifter

1. Alt spil på banen er underkastet DGU’s etikette, golf- og amatørregler godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association, og det er enhver spillers pligt at holde sig informeret om Brøndby Golfklubs ordensforskrifter og lokale regler.

2. Alle opsatte anvisninger, forbud, påbud mv. både på banen og i klubhuset skal følges.

3. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen. Der skal udvises hensyn til personalets sikkerhed og deres arbejde.

4. Gyldigt bagmærke og evt. greenfeebillet skal bæres synligt, og DGU kort skal forevises på forlangende.

5. Spillere såvel på banen som i klubhuset skal være påklædt i overensstemmelse med klubbens dresscode.

6. Spillere skalbeskytte banen ved at lægge græstørv på plads, udbedre nedslagsmærker på greens og forklæder, omhyggeligt udjævne fodspor og mærker i bunkers med de udlagte river.

7. Der må kun anvendes golfsko med softspikes.

8. Enhver henstilling fra baneservice skalfølges.

9. Vis hensyn til færdsel på de offentlige stier.

10. Bagvogne skalplaceres udenfor teesteder og må ikke komme i berøring med forgreen. Vogne må ikke trækkes mellem greens og bunkers.

11. Motordrevne køretøjer til persontransport må kun anvendes efter speciel tilladelse.

12. En 18 hullers golfrunde bør fuldføres på 4 timer (beregnet på en 4 bold).

13. Al færdsel på nabogrunde er forbudt.

14. Rammes en bil, skalsekretariatet informeres eller, hvis dette har lukket, lægges en skrivelse i postkassen ved klubhuset om hændelsen.

15. Med mindre andet er beskrevet, skalen golfrunde spilles i hullernes rækkefølge og kun med start fra hul 1. Jf. Golfreglerne definition: Fastsat runde. Der må under INGEN omstændigheder springes huller over i en golfrunde.

16. Det er ikke tilladt at have mere end 4 bolde i spil. Det er ikke tilladt at dele golfudstyr under en golfrunde; foursome er undtaget. Jf. Regel 4-4:Partnere må være fælles om brugen af køller, forudsat at de pågældende partnere tilsammen ikke medbringer flere end fjorten køller.

17. Det er spillergruppens ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis spillergruppen taber et helt hul og/eller forsinker gruppen bagved, skalden vinke den bagved spillende gruppe igennem, uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe.

18. Spillere der søger efter en bold, skalvinke spillere i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. Det vil i praksis sige indenfor ca. 30 sek. Derefter må man lede i den resterende tid, mens holdet bagved spiller igennem. Man skalvente med at spille til gruppen bagved er gået forbi, også selvom bolden findes inden dette er sket. Hvis bolden ikke findes inden 5. minutter er bolden ”tabt”.
Ordensforskrifter for Brøndby Golfklub Regel-og handicapudvalget den 11. marts 2015

19. Ved spil på hul 17 er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at spille via hul 16. Utilsigtet overtrædelse af ordensreglen betragtes ikke som en overtrædelse, der medfører straf.

20. Overtrædelse af ovenstående ordensforskrifter – jf. vedtægternes § 7 stk. 6 – kan af bestyrelsen straffes med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben.

Ordensforskrifter for drivingrange

1. Drivingrangen må kun benyttes af klubbens medlemmer eller gæster, der har betalt for at benytte rangen. Boldnøgle er personligt og må ikke udlånes til andre.

2. Der ikke benyttes køller fra de første 5 måtter regnet fra boldautomaten og maks. benyttes 5 jern.

3. Sigt efter træet, så undgås bolde over hegnet til P-pladsen og naboen.

4. Rammes en bil, skal sekretariatet informeres eller, hvis dette har lukket, lægges en skrivelse i postkassen ved klubhuset om hændelsen.

5. Når udslagsmåtterne forlades, skalde efterlades i ryddelig stand.

6. Der må ikke slås bolde fra græsset -undtaget er dog spil fra indspilsområdet mod indspilsgreen eller det klippede område mellem de overdækkede udslagssteder og hul 13.

7. Der må ikke samles tees fra drivingrangen, når der slås bolde ud.

8. Når der indsamles bolde, skal dette respekteres,og der må ikke slås bolde efter traktoren.

9. Der må ikke slås bolde ud TORSDAG EFTER KL. 18:00.

10. Overtrædelse af ovenstående ordensforskrifter – jf. vedtægternes § 7 stk. 6 – kan af bestyrelsen straffes med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben.

 

Rul til top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk