fbpx
  • 43 53 19 00
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kommissorium Baneservice

Kommissorium for Baneservice, udarbejdet den 29. marts 2021.

Formål og mål:
Baneservice-udvalget varetager driftsopgaven i relation til kontrollen af spillere på banen og sikring af flowet på banen.

Organisation:
Udvalget ledes af en udvalgsformand, som er valgt og godkendt af Bestyrelsen. Herudover består Baneservice af 6 - 8 medlemmer.

Driftsmæssige opgaver:
1. Banekontrol af medlemmer og gæstespillere
2. Spilfremmende foranstaltninger.

Banekontrollen af medlemmer og gæstespillere består i at checke, at alle er bekræftet i Golfbox, at alle har en pitchfork til at rette nedslagsmærker op med, og at gæstespillere har gyldig adgang til at spille på banen. De enkelte bolde sammenholdes med startlisten fra Golfbox. Om fornødent kan Baneservice bede om at få forevist den pågældende spillers DGU-kort eller for udenlandske spillere en tilsvarende dokumentation for medlemskab af en golfklub.

For at fremme flowet på golfbanen kan Baneservice bede langsomtgående ”bolde” om at sætte hastigheden op, alternativt lukke hurtigere gående ”bolde” igennem, hvis det skønnes nødvendigt

Når der ledes efter en bold skal vi påtale det, hvis 3 minutters reglen overskrides.

Leverance:
Det tilstræbes at alle medlemmer i Baneservice udfører mindst 2 kontrolrunder pr. måned i perioden 1.4. - 31.10. og mindst 1 kontrolrunde pr. måned i perioden 1.11.- 31.3.

Forud for en “vagt” kontaktes Baneserviceformanden pr. tlf., mail eller sms. Baneserviceformanden giver “grønt lys”, hvis ikke der er “optaget” af anden banekontrollør eller andre spec. forhold gør sig gældende.

Der føres ikke protokol, men evt. problemer rapporteres pr. mail til Baneserviceformanden. Baneserviceformanden eller et bestyrelsesmedlem orienterer herefter den enkelte banekontrollør.

Baneservice afleverer en månedlig statistik om indtrufne hændelser/episoder til Bestyrelsen.

Klager over udvalgets arbejde eller spilleres opførsel rettes til klubbens formand.

Budgetansvar, økonomi:
Udvalget er baseret på frivillige og der er ikke brug for et selvstændigt budget. Evt. ad hoc udgifter aftales med klubbens formand.

Reference:
Udvalget refererer til Bestyrelsen via klubbens repræssentant i udvalget eller klubbens formand.