fbpx
  • 43 53 19 00
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Æresmedlem Frank Winzentsen

Brøndby Golfklub fik indviet de første 9 huller den 25. juli 1999.

Umiddelbart efter indvielsen kontaktede golfklubbens formand, Ib Lorentzen, Frank for at høre, om han havde lyst og tid til at være med i golfklubbens bestyrelse og være med til at opbygge golfklubben, hvilket Frank med det samme sagde ja til. I bestyrelsen udarbejdede vi visioner og tanker om, hvordan vi kunne udbygge klubben til en 18 hullers golfbane med de dertil hørende faciliteter og indenfor de snævre økonomiske rammer. Processen skulle forløbe i et tempo, således at medlemmerne kunne følge med og være trygge ved udviklingen.

Franks første opgave i bestyrelsen blev at opdatere klubbens vedtægter, således at de levede op til foreningsreglerne og samtidig skulle visionerne omsættes til handling.

I 2002 blev Frank valgt som formand for Brøndby Golfklub. Samtidig startede ansøgningen om udvidelse af golfbanen med 9 huller mere, og den blev fremsendt til Brøndby kommune. I 2002 blev der også udarbejdet et investerings- og driftsbudget for drift af en 18 hullers golfbane. Dette budget lå til grund for en ansøgning til Banken om optagelse af et lån til anlæg af de nye 9 huller.

Samtidig havde klubben store problemer med vildfarende bolde i nyttehaverne ved det daværende hul 2, som var placeret der hvor vi har vores ø-green i dag. For ikke at få lukket hullet ansøgte vi om at leje noget mere jord, som blev bevilget af kommunen, der hvor hul 1 i dag er placeret.

I februar 2003 vedtog kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune at fremlægge forslag til lokalplan 401 B, som omhandlede udvidelse af golfbanen til 18 huller. Den store omtale gjorde at vi i marts måned havde 500 registrerede personer på vores venteliste.

Samme år tog vi kontakt til vores nabo ved driving range for at opkøbe et stykke jord fra ham, således at vi kunne få en driving range hvor vi nu kunne slå med køller. Vi købte jorden af naboen samme år.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. Juli 2003 lokalplan 401 B med de i planen beskrevne forbehold, herunder tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. På sensommeren blev planen drøftet mellem kommunen og Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen gav udtryk for, at de ikke umiddelbart ville give tilladelse til anlæg af hullerne gennem fredsskoven. Sagen skulle op på ministerplan for at få den fornødne tilladelse. På trods af Franks store forarbejde lykkedes ikke at få tilladelsen.
Klubben modtog en fredag i november den triste nyhed med afslaget, hvor vi følte at udvidelsen var tabt på gulvet. Lørdag eftermiddag tog bestyrelsen et nyt stykke papir og prøvede at tegne os uden om fredsskoven, ved vores nuværende hul 9. Klubben fik kommunens stadsgartner til at gennemgå planen, og fik skabt et stykke jord til et golfhul. Klubben anført af Frank gik videre med planen og fik den godkendt af Brøndby kommune og Skov- og Naturstyrelsen i 2004.

Anlægget af de nye golfhuller blev påbegyndt i 2004 og de nye 9 huller blev indviet den 6. august 2005.

Undervejs i anlægget af golfbanen var der selvfølgelig nogle udfordringer, herunder undersøgelser af forhistoriske minder af Kroppedal Museum, som fandt en boplads fra oldtiden, der hvor vi i dag har vores sø på hul 2/hul 10.

Med Frank som formand i mere end 7 år har bestyrelsen løst mange udfordringer, herunder ansættelse af trænere, greenkeepere, personale på kontoret m.v. samt mange møder med kommunen og embedsmænd. I de første år lå alt arbejde hos bestyrelsesmedlemmerne, herunder regnskab, budgetter, startegier, som alle medlemmer i bestyrelsen brugte rigtig mange timer på.

Frank, vintergolf

Image

I efteråret 2009 blev stafetten givet videre til den nyvalgte formand Tage E Jensen.

Men det stoppede ikke Frank – Klubbens nye formand spurgte i starten af 2010 om Frank ville hjælpe til i klubbens anpartsselskab. Igen var Frank klar til at hjælpe og indtrådte som (ulønnet) direktør i klubbens anpartsselskab.

Anpartsselskabets opgave har været at bygge golfbaneanlæggets 18 huller, samt stå for den økonomiske del i forbindelse med byggeprocessen m.v. I forbindelse med anpartsselskabets fuldførte opgave og nedlæggelse i 2016 stoppede Frank som direktør.

MEN inden da havde han allerede været med til at sætte gang i et nyt projekt i Brøndby Golfklub. Golfklubbens onsdags seniorklub havde i 2013 en meget lang venteliste for at komme ind, og Frank foreslog derfor, at vi oprettede en mandags seniorklub med samme vedtægter som onsdagsklubben. Det kunne imødekomme et stort ønske fra mange af klubbens medlemmer i at starte en ny seniorklub.

Mandags seniorklubben blev stiftet i efteråret 2013, og Frank siden har været med i bestyrelsen. På den stiftende generalforsamling havde den nye seniorklub 87 medlemmer, og efterfølgende i februar 2014 var man oppe på 110 personer, der havde tilkendegivet, at de ville melde sig ind.

Begge seniorklubber er i dag velfungerende og har et godt samarbejde.

Som en anerkendelse af det meget store arbejde som Frank gennem mange år har gennemført for Brøndby Golfklub, besluttede en enstemmig bestyrelse på sit møde den 5. maj 2010, at udnævne Frank Winzentsen til æresmedlem i Brøndby Golfklub.