Brøndby GolfklubBrøndby Golfklub

Klubber i klubben

Klubber i klubben er spillere som har dannet et socialt forum hvor man mødes og hygger sig. De er opbygget som foreninger med vedtægter og regnskaber som andre foreninger.

Der findes 4 klubber i klubben (KIK) i Brøndby Golfklub og det er Dameklubben, Herreklubben, Mandags seniorklubben og Onsdags seniorklubben. Du kan læse mere om disse klubber i klubben ved at trykke på klubbens navn.
Alle fuldtidsmedlemmer, samt hverdagsmedlemmer kan blive medlem af KIK, såfremt de i øvrigt opfylder den pågældende klubs kriterier.

Retningslinjer for KIK.

Rul til top