Gå til indhold Spring til sidefod

Mål- og ansvarsbeskrivelser for regel- og handicapudvalget 

 Målsætningen

Regel- og handicapudvalget skal sikre, at alle nye medlemmer får regel og– etiketteundervisning. Derudover arbejdes der løbende på at holde sig informeret og ændringer, som får betydning for medlemmernes spil på banen.

Regel- og handicapudvalget væsentligste opgaver består i at:
– afvikle kurser for nye medlemmer
– sikre et godt samarbejde med begynderudvalget
– have fokus på regelændringer
– udarbejde Lokale Regler
– medvirke til udarbejdelse af ordensforskrifter
– lave årsrevision af handicap
– sørge for information til medlemmer
– træffe afgørelser i tvister
– sørge for kurser til medlemmer af udvalget

Ansvarsbeskrivelse
Udvalget har ansvaret for alle spørgsmål vedrørende: handicap, regler, disciplinærsager mv. Den regelansvarlige er født leder af klubbens regeludvalg og skal som sådan sørge for, at regler og sanktioner og proces er synliggjort i forhold til medlemmerne.

Mødevirksomhed
Udvalget afholder de nødvendige møder i løbet af året.

Kommunikation
– Udvalget skal være i åben dialog med bestyrelse.
– Udvalget kommunikerer til alle medlemmer via opslag på klubhusets tavle, mail, Facebook og klubbens hjemmeside.

Udvalget består af:
Peder Sustmann (formand) (best.)
Jørn Schlichting
Knud Striib Nielsen

[email protected]