fbpx
 • 43 53 19 00
 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ordensforskrifter

Ordensforskrifter for Brøndby Golfklub 

 Generelt

 1.  Al færdsel på og omkring banen og Driving Range er på eget ansvar.
 2. Alle opsatte anvisninger, forbud, påbud m.v. både på banen, driving range og i klubhuset skal følges.
 3. Overtrædelse af Ordensforskrifter for Brøndby Golfklub – jf. vedtægternes § 7 stk. 6 – kan af bestyrelsen straffes med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben.

Banen

 1. For alt spil på banen gælder DGU’s golf- og amatørregler godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association, Brøndby Golfklubs Ordensforskrifter og Lokale Regler.
 2. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen. Husk at vise hensyn til deres sikkerhed og arbejde.
 3. Gyldigt bagmærke og evt. greenfeebillet skal være synligt. DGU kort skal forevises på forlangende.
 4. Påklædning på banen såvel som i klubhuset skal følge klubbens dresscode.
 5. Spillere skal lægge græstørv på plads, udbedre nedslagsmærker på greens og huske at rive efter sig i bunkers.
 6. Enhver henstilling fra baneservice skal følges.
 7. Vis hensyn til færdsel på de offentlige stier.
 8. Motordrevne køretøjer til persontransport må kun benyttes efter speciel tilladelse.
 9. Spillernes bagvogne, køretøjer m.m. skal placeres udenfor teesteder. De må ikke køre på forgreens eller mellem greens og bunkers.
 10. En 18 hullers golfrunde bør max. være på 4 timer (beregnet på en 4 bold).
 11. Al færdsel på nabogrunde er forbudt.
 12. Rammes en bil, skal sekretariatet informeres. Hvis det er lukket lægges en skrivelse i postkassen ved klubhuset om hændelsen med angivelse af navn og medlemsnummer.
 13. Med mindre andet er beskrevet, skal en golfrunde spilles i hullernes rækkefølge og kun med start fra hul 1. Jf. Golfreglerne definitioner: Runde. Der må ikke springes huller over i en golfrunde.
 14. Det er ikke tilladt at have mere end 4 bolde i spil. Det er ikke tilladt at dele golfudstyr under en golf-runde - jf. Regel 4.1b(2). Foursome og fourball er undtaget. Se Regel 22.5 og 23.7 (begrænset undtagelse i partner-spilleformer, som tillader partnere at dele køller, hvis de ikke har flere end 14 køller tilsammen).
 15. Det er spillergruppens ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis spillergruppen taber et helt hul og/eller forsinker gruppen bagved, skal den vinke den bagved spillende gruppe igennem, uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe.
 16. Spillere der søger efter en bold, skal vinke spillere i gruppen bagved igennem, så snart det er klart, at bolden ikke let kan findes. Det vil i praksis sige indenfor ca. 30 sek. Derefter må man lede i den resterende tid, mens holdet bagved spiller igennem. Vent med at spille til gruppen bagved er gået forbi, også selvom bolden findes, inden dette er sket. Hvis bolden ikke findes inden for 3 minutter, er bolden mistet.

Driving Range

 1. Driving Range er for klubbens medlemmer og gæster, der har betalt for at benytte rangen. Boldnøgle er personligt og må ikke udlånes til andre.
 2. Der må ikke slås med køller fra de første 5 måtter regnet fra boldautomaten og maks. benyttes 5-jern.
 3. Sigt efter træet eller afstandsmarkeringer - så undgås bolde over hegnet til P-pladsen og naboen.
 4. Rammes en bil, skal sekretariatet informeres. Hvis det er lukket, lægges en skrivelse i postkassen ved klubhuset om hændelsen med angivelse af navn og medlemsnummer.
 5. Udslagsmåtterne efterlades i ryddelig stand.
 6. Der må ikke slås bolde fra græsset -undtaget er dog spil fra indspilsområdet mod indspilsgreen eller det klippede område mellem de overdækkede udslagssteder og hul 13.
 7. Når der indsamles bolde, skal dette respekteres, og der må ikke slås bolde efter boldopsamleren.
 8. Der må ikke slås bolde ud TORSDAG EFTER KL. 18:00.

Regel- og handicapudvalget

Januar 2019