Gå til indhold Spring til sidefod

Lokalregler

Lokalregler er ikke trykt på scorekort og findes kun her og på opslagstavle i sekretariatet.

Lokalregler som PDF                    Standard lokalregel E-5 

Regler for spil på 9-hul banen

Vinke/lukke igennem.

Evakueringsplan ved torden under turneringer.

Midlertidig Lokal Regel: Spil med lejeforbedring.

Lokalregler for Brøndby Golfklub

Brune pæle med hvid top: Out of bounds, Gule/Røde pæle/markeringer: Strafområde, Blå pæle/markeringer: Areal under reparation, Brune pæle med grøn top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 1. Gule, røde og blå pæle eller plader samt afstandsmarkeringer behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.
 2. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller tårne under spil af hul 13, 14, 15 og 17, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået. Se Regel 14.6.
 3. Ved spil af 10. hul er 2. hul out of bounds og ved spil af 16. hul er 17. hul out of bounds markeret med hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 16-1b.
 4. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 16, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 muligheder i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid;
  – findes i strafområdet – så kan spilleren vælge enten at fortsætte med at spille den oprindelige bold, eller fortsætte med at spille den provisoriske bold
  – ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
 5. Når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i et strafområde på hul 10, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe sidelæns efter Regel 17.1d(3), modificeret således at referencepunktet er:
  Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.
 6. Den banenære kant af asfaltstien til venstre for og mellem green på hul 1 og teested på hul 5 markerer out of bounds. Straf for overtrædelse af en lokalregel 1 – 6: Den generelle straf.
 7. Regel 5.2a tilpasses således:
  1. En spiller må ikke øve på turneringsbanens hul 18 før eller mellem runder.
  2. Straf for overtrædelse af denne lokalregel:
   1. Første overtrædelse: Generel straf (anvendt på spillerens første hul).
   2. Anden overtrædelse: Diskvalifikation
 1. Drop bold på fairway ved bold out eller mistet. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

          Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Afstandsmarkeringer:
Brune pæle med hvidt bånd    200 m. til midt green
Brune pæle med gult bånd      150 m. til midt green
Brune pæle med rødt bånd     100 m. til midt green
Brune pæle med blåt bånd      50 m. til midt green

Godkendt af DGU den 25. august 2023