Gå til indhold Spring til sidefod

Nye medlemmer – medlemsforløb

Nye medlemmer kan optage fuldt medlemskab, hverdags flex-medlemskab eller bare flex-medlemskab og derved få DGU kort efter at nedenstående er gennemgået og bestået:

1. Nye medlemmer uden HCP overgår efter indmeldelse til klub-po’ens golfundervisning. Undervisning afsluttes med slagprøver sammen med en kontrollant, og efterfølgende underskrives slagprøven af klub-pro’en.

2. Regelprøve tages på nettet via DGU på https://www.danskgolfunion.dk/regelproeve.

3. Regel og etikette kursus arrangeres efter behov i klubben.

4. Efter endt undervisningsforløb og opfyldelse af slagprøver, indmeldes det nye medlem i klubben, oprettes i Golfbox som en WHS-begynder og tildeles HCP 54. Det betyder at medlemmet nu har fuldt medlemskab, hverdags flex-medlemskab eller flex-medlemskab, og får tildeling af DGU kort med diverse spilleretter (iht. deres medlemskab) i BGK.

5. Dernæst tilbydes/overgår det nye medlem til mandagstræning i Kanin-klubben. Her spiller man turnering med Kanin-klubbens frivillige hjælpere og øver regler og etikette.

6. I Kanin-turneringen går det nye medlem golfrunder på 9-huls banen (hul 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18) sammen med Kanin-klubbens hjælpere. Tilmelding sker via Golfbox (Vejledning: https://brondbygolf.dk/medlemskab/tilmelding-kaninmatch-hjaelp.)

7. Alternativt kan de nye medlemmer selv tage kontakt til en fadder på ”Fadderlisten” og aftale at gå golfrunder med denne på 9-huls banen.

8. Til brug for nye spillere er der oprettet en facebookgruppe, hvor man kan finde andre at spille med: https://www.facebook.com/groups/374532307387682

9. Ved hjælp af de frivillige, læres det nye medlem at tilmelde sig Kanin-turnering om mandagen via Golfbox og at udskrive scorekort inden start.

10. Efter runderne instrueres medlemmet i korrekt udfyldelse af scorekort og registrering i Golfbox (dette vises af de frivillige eller fadderne). Alternativt kan scorekortet afleveres til sekretariatet, som herefter indberetter det nye medlems HCP i GolfBox.

11. Når det nye medlem kan spille til HCP 54 og samtidigt kan gå 9 huller indenfor 2 timer og 15 minutter, fjernes fluebenet i Golfbox ud for WHS-begynder, og medlemmet tildeles nationale rettigheder i Brøndby Golfklub.

12. Herefter kan det nye medlem spille i andre klubber, herunder spille gratis i venskabsklubber (gælder kun fuldtidsmedlemmer). Venskabsklubber og andre klubber kan dog stille krav om særlige handicapniveauer.

Brøndby Golfklub 2024