Skip to content Skip to footer

Kaninførerhåndbog

KANINFØRERHÅNDBOGEN

Kaninførerhåndbogen beskriver kaninførerrollen i Brøndby Golfklub.

Kaninførerhåndbogen skal ses som en støtte og en fælles overordnet ramme for, hvordan vi ser kaninførerrollen udlevet i daglig praksis. Det er samtidig vigtig at understrege, at der naturligvis skal være plads til egen kunstnerisk frihed indenfor rammen. Vi er trods alt ikke ens.

Hvem er kaninførerne?

Kaninførerne er erfarne medlemmer, som frivilligt tilbyder at gå sammen med 2-3 ”kaniner” i vores kaninturneringer.

Begynderhåndbogen og fadderrollen.

Alle nye medlemmer/prøvemedlemmer (begyndere) får fra start af tilbudt et begynderforløb  Der tilbydes tillige en tilknytning til en faddergruppe på 3-4 faddere, som skal vejlede, inspirere, guide og hjælpe begynderen i gang med alle golfspillets mange facetter, både på og uden for banen.

Kender prøvemedlemmet i forvejen en erfaret golfspiller i klubben, vil det også være muligt at benytte hende/ham som fadder. Det kræver blot at vedkommende godkendes i Sekretariatet som fadder, og her bliver gjort bekendt med fadderrollen.

Begynderen får udleveret en begynderhåndbog, hvor vi har forsøgt at give den røde tråd i hele begynderarbejdet. Det er derfor vigtigt, at du som kaninfører er godt inde i indholdet i begynderhåndbogen, så du kan være med til at vejlede begynderen bedst muligt. Du kan altid finde en opdateret version af begynderhåndbogen og en beskrivelse af fadderrollen på vores hjemmeside under begynderudvalget.

Hvad er kaninturneringer/kaninklubben.

Kaninturneringerne eller ”kaninklubben” er de første 2 års samlingssted og sociale netværk for begyndere med et handicap på mellem 37-72. Kaninklubben mødes hver mandag i perioden fra april til september og spiller de hyggelige og populære kaninturneringer.

Man melder sg hos starteren mellem klokken 16:00 og 16:30, hvor man bliver sat på hold og får sin starttid og starthul.

Det vigtigste formål med kaninturneringerne/kaninklubben er at bidrage til følgende:

– at nye golfspillere hurtigt får et fornuftigt socialt netværk i golfklubben
– at ”kaniner” får et rimeligt kendskab til golfspillet på banen i forhold til regler, etikette og sikkerhed.
– at ”kaniner” fra starten får gode vaner på golfbanen og lærer, hvordan de passer på den.

Det overordnede mål er at give kaninerne så meget selvtillid, at de ikke har ”problemer” med at spille med rutinerede golfspillere og deltage i turneringer. En 4 bold skal under normale omstændigheder kunne spille 9 huller på 2½ time (uden hjemturen fra hul 9).

De fælles rammer og retningslinjer for kaninførerne.

  • Alle forventes at kunne golfreglerne – mindst til niveauet i ”golf i bobler” som altid kan hentes på DGU`s hjemmeside.
  • Vores fælles mål er at give den rigtige vejledning på banen. Vi skal huske at spørge kaninerne, om hvad de selv ville gøre i situationen, inden vi selv kommer med løsningen eller det gode råd. Overlad golfinstruktionen til vores PGA Pro.
  • I lige linje er vores bane ca. 3,8 km og det kan man gå på mellem 40 – 45 min. Damer har spil HCP 52 fra tee 43, herrer har spil HCP 46 fra samme tee. Hvis vi regner med, at alle 4 på en bold har høje HCP, giver det kun 20 sekunder til at afvikle sit slag.

Gode vaner på banen.

For at skaffe en nødvendig tid er det derfor afgørende, at vi allerede fra starten lærer begynderne de gode vaner, når vi går sammen med dem i kaninturneringerne.

Gode vaner generelt:

– gå rask til når det er muligt, det er trods alt en sportsgren. Skulle pulsen komme lidt op skader det ikke, siges det.

– Vær klar til at slå når det er din tur. Du skal vide, om det er dig, der skal slå næste gang, også på teestedet.

– når der er tee`et af, skal den, der ligger længst fra flaget slå, så det er kun den spiller, der har travlt, de andre kan tage den med ro, men alle går frem mod deres bold. Det gælder selvfølgelig, indtil alle bolde er i hul eller samlet op.

– hav kendskab til hvor mange slag, du har på hullet. Saml op når du ikke kan laver point.

– er i 2 spillere, der ligger lige langt fra, så bliv hurtigt enige om, hvem der slår først. Den anden/de andre spillere holder øje, så bolden ikke bliver væk.

– overvej din situation når du går frem til din bold. Ligger den på fairway, i roughen, i skoven eller i vand? Det har betydning for dit valg af kølle.
– skriv scoren fra sidste hul.
– vær stille.
– den der har honøren slår først ud – står han/hun og fumler, så slår den, der er klar. Vi vil gerne have gang i spillet. Der er ingen straf for at spille uden for orden i slagspil. Hvis en spiller bliver sur, fordi han/hun havde honøren, så bed ham/hende om at være klar en anden gang.

Bolden væk:

– vil du have hjælp af en anden spiller med at finde din bold, så lad ham slå sin egen bold frem først, så han/hun ikke skal tilbage til sin bold, måske på tværs af fairway.

– husk hvis I går i skoven, så stil en eller flere bags på fairway, så en eventuel bold, der kommer til bagfra kan se, at I er på banen så I undgår at få en vildfaren bold i hovedet.

Bolden i vandet:

– er du sikker på, at den er i? Ja, så drop straks en ny, og led efter den tabte, når du har slået, så skal de andre spillere ikke vente.

– vær klar til at slå når det bliver din tur igen.

Bolden i bunker:

– husk at rive efter dig.
– det er OK at rive efter andre, specielt hvis de fortsætter med at ligge længst fra hullet og derfor skal spille først.

Når I kommer til green:

– stil Jeres bags der, hvor I skal videre til det næste hul. Det drejer sig om at komme så hurtigt som muligt  væk fra green-området.

På green:

– længst fra hullet putter først.
– put under en meter – put færdig! Ellers markér.
– markér din bold – specielt hvis den er til gene for andre spillere.
– træd ikke på andres putte linjer.
– skyg ikke over andres putte linjer – hvis du er så heldig, at det er solskin – det er særlig vigtigt i aften og morgentimerne.
– husk at rette eventuelle nedslagsmærker op.
– når sidste spiller har puttet ud – gå straks videre til næste tee-sted.

Vogn forbudt:

– ingen vogne (trolley) på tee-steder.
– ingen vogne på green og forgreen.
– ingen vogne mellem green og green-bunkers.

De næste mål med begynderen.

For de fleste begyndere vil næste mål være at få fuld adgang til at spille frit på 18-huls banen. Det kan tidligst ske, når begynderen har spillet sig ned i EGA-handicap 54 sammen med en fadder eller i en kaninturnering. På bilag 1 kan du se konverteringstabellen fra handicap 72 til 54.

Bemærk at fuld adgang naturligvis også kræver et fuldt medlemskab af Brøndby Golfklub.

Kommer begynderen inden for de første 2 år under HCP 37, vil de altid være velkommen til fortsat at deltage året ud i kaninturneringerne.

Et andet meget vigtigt mål for kaninførerne er at bringe begynderne videre fra den ”trygge” kaninklub, til de andre ”klubber i klubben”, hvor der venter mange andre gode tilbud og golfoplevelser.

På forhånd tak for dit store engagement for klubben og held og lykke som kaninfører.