Skip to content Skip to footer

Udvalgsmedlemmer

Udvalgsmedlemmer

Oversigt over hvilke udvalg der er nedsat i Brøndby Golfklub

Generelle bestemmelser for udvalg. 

Baneserviceudvalg – baneservice@brondbygolf.dk 
Flemming Eilstrup Jonassen (formand)
Holger Buch
Carsten Thorsen 
Ebbe Bruus
Rie Schultz
Morten Rud Pedersen
René Petersen
Tom Nielsen
Claus Jessing (best.)


Baneudvalg
 – bane@brondbygolf.dk
Peder Sustmann (formand) (best.)
Frank Winzentsen
Kai Dinesen
Dennis Møller

Kaninudvalg – kanin@brondbygolf.dk
Ole Nielsen (formand)
Lene Henriksen
Anne-Grethe Schou
Jan “Krølle” Clausen
Anna Clausen
Poul Qvist
Susanne Andersen
Rie Schultz
Kimmo Brødbæk
Kenneth Jensen
John Krabbe
Birgit Clausen
Lars Madsen
Helge Michelsen (best.)


Byggeudvalg 
bygge@brondbygolf.dk
Flemming Le Fevre (formand)

Peter Krog
Claus Jessing (best.)
Finn Ulbæk Andersen (best.)


Eliteudvalg
 – elite@brondbygolf.dk
Karin Bancsi (formand) (best.)
Jill Mehlbye
Brian Culmsee
Lotte Poulsen
Johnny Brøndum Hansen


Familieudvalg (indgår i rekrutteringsudvalget)

Henrik Christensen (formand)

Frank Winzentsen
Kai Dinesen
René Nørregaard


Frivillig- & Aktivitetsudvalg 
– frivillig@brondbygolf.dk
Finn Ulbæk Andersen (formand) (best.)
(ledig)


Juniorudvalg
– rlc@brondbygolf.dk
Rasmus Lapp Christoffersen (formand) (best.)
Per Mikkelsen
Birgit Henriksen
Lawrence Kar Chi


Regel- og handicapudvalg
 – regelogetikette@brondbygolf.dk
Peder Sustmann (formand) (best.)
Jørn Schlichting
Knud Striib Nielsen
Helge Michelsen (best.)


Rekrutteringsudvalg – 
rekruttering@brondbygolf.dk
Bent Filstrup (formand)
Jan Roed
Henrik Christensen (også formand for Familieudvalget)
Helge Michelsen (best.)


Sponsorudvalg 
sponsor@brondbygolf.dk
John Riisgaard (formand) 
(best.)
Rasmus Lapp Christoffersen (best.)
Henrik Koch (sekretariat)


Turneringsudvalg
 – turnering@brondbygolf.dk
John Riisgaard (formand) (best.)
Birgitte Riisgaard
Susanne Andersen
Kent Pedersen
Bruno Berthou
Leif Jacobsen
(Ledig)

Susanne Kjellerup (hjælper)