Gå til indhold Spring til sidefod

Aktiviteter for Jernene

(opdateres i løbet af marts/april)

Årets aktiviteter i Herreklubben

Slutresultater

I 2023 havde vi fire gennemgående turneringer.

Årets Jern

Vinder Bo Kjærulf 190 stablefordpoint
2. pladsen Lars Michael Nørregard 185
3. pladsen Hans H. Blumensaadt 184
4. pladsen Finn Høj 181
4. pladsen Jesper Dahlquist 181

Hulspilsturneringen

Vinder Hans Blumensaadt
2. pladsen Kai Dinesen

Efterårshulspil

Vinder Bruno Berthou
2. pladsen Carsten Andersen

Eclectic

Se  https://brondbygolf.dk/medlem/klubber-i-klubben/herre/eclectic

Jernenes aktiviteter i sæsonen 2023 fremgår af disse to skemaer:

Oversigt over tirsdagsrunderne
Særlige arrangementer + spisninger

Fællesspisning
Den første tirsdag i hver måned har vi fællesspisning og præmieoverrækkelse for den foregående måneds turneringer. Bemærk, at spisetiden varierer hen over sæsonen. Da maden skal bestilles i forvejen, er det nødvendigt, at man tilmelder sig i Golfbox senest kl. 12:00 lørdagen før. Her vil menuen for de enkelte dage også fremgå. Betalingen foregår på selve spisedagen enten kontant eller med MobilePay. Sæsonens første og sidste spisning er gratis, men det skal dog nævnes, at hvis man tilmelder sig og udebliver, vil man blive afkrævet 75 kr. både de dage, hvor maden er gratis og de dage, hvor der er egenbetaling.

Eclectic
Første tirsdag i hver måned er ligeledes dagen, hvor vi afvikler den gennemgående turnering Eclectic, der altid spilles fra gul tee, og hvor de første 9 huller tæller med i turneringen. Det kræver ingen tilmelding at deltage. Kort fortalt gælder det om at opnå det bedst mulige resultat på hvert hul, og hen over sæsonen har man så syv tirsdage til dette. Senest søndagen før kan man i GolfBox tilmelde sig enten en tidlig eller en sen runde, hvorefter der vil blive lavet startlister. Vi har indført denne mulighed i håb om, at flere kommer til at spille med andre end dem, man ellers plejer at gå sammen med. Man kan selvfølgelig også spille når og med hvem, man ønsker uden for tidsrummet 14:30-17:00. Læs flere detaljer om Eclectic her.

De øvrige tirsdage
På de 24 tirsdage, hvor vi ikke spiller Eclectic, vil der være forskellige turneringer, hvor vi primært spiller stableford. Den sidste tirsdag i hver måned spiller vi en slagspilsrunde med eller uden maksimum score. En gang om måneden spiller vi fra tee 43, og resten af runderne spilles fra tee 51. Normalt spiller vi 18 huller, men i starten og i slutningen af sæsonen er der planlagt 9-hullers runder, så alle kan nå at blive færdige, inden det bliver mørkt. Der kræves tilmelding til alle disse turneringer, og desuden skal man selv gå ind i Golfbox og reservere en tid. Fristen for tilmelding er kl. 8:00 på spilledagen. Herreklubben har fortrinsret på alle tirsdage kl. 15:30-17:00, men ikke bookede fortrinstider frigives dog 48 timer før til andre medlemmer og greenfee-gæster. Runderne over 9 huller ikke handicaptællende, og scorekortet skal ligesom ved 18-hullers runder afleveres i Jernenes postkasse, så resultatet kan indgå i præmierækkerne. Hvis man ønsker ikke handicaptællende runder registreret som tællende i Golfbox, skal man selv sørge for dette, præcis som hvis det var en privat runde. Dette kan fx gøres ved at tage et billede af scorekortet, inden det afleveres i postkassen. Bemærk, at tirsdagsrunden den 13. juni, hvor vi afholder Åben Herredag, kun er for dem, der ikke har mulighed for at deltage i Åben Herredag om formiddagen.

Månedspræmier
Månedspræmierne (en 1. præmie og en 2. præmie) for tirsdagsrunderne uddeles i tre rækker opdelt efter handicap. Dette sker ved fællesspisningen den 1. tirsdag i hver måned. Herefter vil tirsdagsvinderne fremgå af vores hjemmeside. Hvis man ikke kunne være til stede ved præmieoverrækkelsen og har en præmie til gode, kan man inden for den næste måned henvende sig til Jernenes formand telefonisk (nummeret findes på vores hjemmeside).

Vi kører ikke med en fast grænse mellem rækkerne, men sørger ved sæsonstart for, at der er lige mange i hver række. De præcise handicapgrænser mellem rækkerne vil altså afhænge af, hvem der tilmelder sig præmierækkerne ved at indbetale et præmiefee på 150 kr. for hele sæsonen. ”Hajerne” er typisk spillere med et handicap under 17, ”Stræberne” ligger omkring 17-23, og ”Ormedræberne” vil normalt være spillere med et handicap over 23. Den præcise grænse vil ligge fast omkring den 1. april og vil blive meldt ud til jer. I løbet af de efterfølgende tre måneder vil nogle have spillet sig op, andre ned, og nye medlemmer er sikkert kommet til, så pr. 1. juli sørger vi igen for, at alle rækkerne er lige store, og de nye handicapgrænser gældende for resten af sæsonen vil blive meldt ud.

Årets Jern
Vores anden gennemgående turnering uden tilmelding går ud på at kåre Årets Jern. Vinderen findes ved at tage summen af de opnåede stablefordpoint i de 5 bedste tirsdagsrunder spillet fra gul tee over 18 huller. Hen over sæsonen er der 11 tirsdage, der kan indgå i turneringen, da eneste undtagelse er den dag, hvor vi afholder Åben Herredag.

Hulspilsturnering
Sideløbende med tirsdagsrunderne har vi en hulspilsturnering, der spilles efter dobbelt knock-out system. Man tilmelder sig i GolfBox, og turneringen strækker sig over det meste af sæsonen. Læs mere om hulspilsturneringen her.

Andre tiltag
I løbet af sæsonen vil ovennævnte tirsdagsrunder blive erstattet af eller suppleret med andre tiltag. En enkelt tirsdag vil vi i stedet for almindelig stableford spille ”modificeret stableford”, hvor pointgivningen er lidt anderledes. To tirsdage vil den almindelige runde blive suppleret med en makkerturnering, hvor vi lader Golfbox sætte folk sammen i par helt tilfældigt. På præmiedagen uddeles de sædvanlige præmiesæt, og herudover uddeles en præmie til det par, der tilsammen har lavet flest stablefordpoint. To gange i løbet af sæsonen er der indlagt en puttekonkurrence, og endelig vil det en tirsdag kun være tilladt at medbringe 4 køller (inkl. putter). Alt dette fremgår af vedlagte oversigt.

Særlige arrangementer
Foruden ovenstående turneringer vil vi planlægge andre særlige arrangementer. Det drejer sig om spil på fremmed bane, Ryder Cup, Åben Herredag, en weekendtur til efteråret og Kønnenes Kamp mod dameklubben. Her en lille oversigt over forskellige arrangementer, hvor både indhold og datoer skal tages med forbehold for ændringer. Mere præcis information vil blive meldt ud til alle i løbet af sæsonen.

Spil på fremmed bane 13. maj
Ryder Cup 27. maj
Pink Cup 10. juni
Åben Herredag 13. juni
Weekendtur 8.-10. september
Evt. spil på fremmed bane 30. september
Kønnenes Kamp 7. oktober

Muligvis kommer der andre spændende tiltag i løbet af sæsonen.