Gå til indhold Spring til sidefod

Seniorklubben optager medlemmer af Brøndby Golfklub, som er fyldt 60 år eller ægtepar, hvor den anden er fyldt 55 år.

Klubbens formål er at arrangere aktiviteter med hovedvægten lagt på golfspillet under hyggelige og gerne festlige former samt at arrangere matcher på såvel hjemme – som udebane.

Medlemskab tegnes for et år ad gangen ved betaling af kontingent, som for 2024 er kr. 350,-. Kontingentet som gælder for perioden 1. januar til 31. december skal være indbetalt inden udgangen af februar måned på seniorklubbens bankkonto i Nordea Bank: reg. 0169 konto nr. 8969883784. Alternativt kontant til klubbens kasserer. I sommersæsonen afholdes der match hver onsdag. Seniorklubben har fortrinsret på 1. teested mellem kl. 08:30 og 10:30. Såfremt onsdag er en dårlig dag for dig har vi også en Seniorklub som spiller hver mandag. Du kan ikke være medlem af begge klubber på en gang.

Den 1. onsdag i hver måned spilles match over 9 huller med efterfølgende fællesspisning og præmieuddeling.

Læs folderen Klubber i klubben

Seniorklubbens bestyrelse
Formand: Svend Meilstrup 21 66 63 73
Næstformand og sekretær: Birgit Jensen 30 32 78 02
Kasserer: Anne-Grethe Schou 61 50 46 99
Bestyrelsesmedlem: Margit Plambæk 40 20 63 13
Bestyrelsesmedlem: Arne Wolfsen 21 67 04 03

Informationer vil igennem sæsonen fremgå af opslagstavlen, og vi tilstræber også sideløbende at sende informationer via e-mail, så det er derfor vigtigt at I sender os jeres mail-adresse, hvilket kan ske til følgende mailadresse: [email protected]