Gå til indhold Spring til sidefod

Brøndby Golfklubs elite

Brøndby Golfklubs elitetrup:

Brøndby Golfklubs elitetrup består af klubbens bedst spillende kvinder og mænd, dvs. spillere med lavt handicap, som er indstillet på at repræsentere Brøndby Golfklub i Danmarksturneringens bedste rækker. Danmarksturneringen er en turnering under DGU, og består af en række hold opdelt efter styrke og alder. Brøndby Golfklub er repræsenteret både på divisionsholdene og kvalifikationsholdene (med henblik på oprykning til et divisionshold).

Brøndby Golfklubs Eliteudvalg:

Visionen for Eliteudvalgets arbejde er at skabe en trup af spillere bestående af klubbens bedst spillende damer og mænd.

Målet er at klubben har mindst et hold i en eller flere af Danmarksseriens divisionshold samt i kvalifikationsrækkerne med henblik på oprykning til et divisionshold. For at opnå og fastholde dette mål skal eliteudvalget sikre en stadig udvikling af elitetruppen, så der er en fortsat tilgang af nye talenter.

Med henblik på en løbende rekruttering af unge nye spillere skal elitetruppens spillere i deres adfærd og spil fungere som rollemodeller for klubbens unge spillere og juniorer, med henblik på at tiltrække nye spillere.

Opgaver
Eliteudvalget skal sikre at DS kampene forløber jf. DGU’ s regler.

Eliteudvalget har til opgave at skabe de bedst mulige rammer for eliten i klubben, således at der sker en løbende udvikling i spillernes præstationer.

For at opnå dette skal eliteudvalget sikre optimale træningstilbud til spillerne og det forventes at spillerne i elitetruppen bruger de træningstilbud, de tilbydes.

Eliten får træning af klubbens professionelle golftræner en gang ugentlig i 1½ time.  Hvert forår lægges et træningsprogram i et samarbejde mellem træner og eliteudvalg. Der er knyttet en egenbetaling af spillerne for denne træning.

Eliteudvalget forpligter spillerne til at stille op til de DS kampe, der skal afvikles hen over sæsonen jf. DGU’s kamp program og opfordrer spillerne til at deltage i såvel interne som eksterne eliteturneringer med henblik på at udvikle deres spil.

Eliteudvalget fremsender hvert efterår et budgetoplæg til klubbens bestyrelse. Budgettet lægges ud fra målsætningen for udvalgets arbejde, og afspejler udvalgets målsætning og træningsprogram for spillerne.

Ansvarsbeskrivelse
Eliteudvalget har ansvar for at Brøndby Golfklub har en trup af elitespillere, som består af de bedste spillere i klubben og for at tiltrække talentfulde spillere i og uden for klubben. Truppen skal således bestå af spillere, der kan repræsentere Brøndby Golfklub bedst mulig. Det betyder, at udvalget skal sikre en løbende tilgang og afgang af spillere.

Eliteudvalget har ansvar for at udvalgets budget overholdes, og at der er en løbende dialog med og information til klubbens bestyrelse.

Mødevirksomhed
Eliteudvalget afholder møder i udvalget og afholder møder med truppens elitespillerne efter behov med henblik på at sikre en løbende dialog med spillerne med information om træningstilbud, forventninger til spillerne og spillernes forpligtigelser over for klubben.