Gå til indhold Spring til sidefod

Turneringsregler, information og retningslinjer for deltagelse i turneringer i Brøndby Golfklub

Adgangsbetingelser til turneringer:

 • Fuldtids og fleks-hverdagsmedlemmer med EGA  /  klubhandicap kan deltage i turneringer.
 • Spillere uden EGA handicap kan ikke modtage præmier.
 • Fleks-hverdagsmedlemmer skal udover turneringsfee også betale fuld greenfee (hvis turneringen ligger på en lørdag, søndag eller helligdag).

Tilmelding til turneringer:

 • Turneringsbetingelser og tilmelding vil være tilgængelig i Golfboks. Tilmelding starter ca. 1 måned før den aktuelle turnering. Sidste tilmeldingsfrist er i henhold til de terminer, som fremgår af turneringsbetingelserne.

Afbud til turneringer:

 • I Golfboks i tilmeldingsperioden eller til den turneringsansvarlige senest torsdagen før afviklingsdagen kl. 08:00.
 • Ved senere afbud forfalder turneringsfee stadigvæk.

Udeblivelse uden afbud:

 • Turneringsfee vil stadig forfalde, og derudover kan spilleren blive udelukket fra næstkommende turnering.
 • Anden gang vil betalingen ligeledes forfalde, men spilleren kan i så fald blive udelukket fra de tre næstkommende turneringer.

Turneringsfee og scorekort:

 • Turneringsfee skal være betalt iht. turneringsbetingelser og scorekort skal være afhentet senest 30 min. før den oplyste starttid.
 • Ur på klubhuset er gældende.
 • Efter turneringen er spilleren selv ansvarlig for at scorekort afleveres/lægges i kassen mærket Scorekort.

Banelukning:

 • Lukning af banen annonceres på klubbens hjemmeside og i Golfboks.
 • På turneringsdagen vil det gule turneringsflag være hejst.
 • Ved start på 1. hul er 1. tee lukket fra 1 time før første start til 30 min. efter sidste bold er gået ud.
 • Ved start på 2 huller er banen lukket fra 2,5 time fra første start og frem til 30 min. efter sidste bold er gået ud.
 • Ved gunstart er banen lukket fra kl. 00:00 til turneringsflaget er fjernet fra flagstangen ved parkeringspladsen.
 • Deltagere i turneringer vil altid have fuld fortrinsret på banen.

Lukning af 1. tee:

 • I forbindelse med klubbens deltagelse i forskellige turneringer, kan 1. tee lukkes, eller der kan gives fortrinsret i et afgrænset tidsrum. Disse lukninger/fortrinsretter vil fremgå på hjemmesiden og i Golfboks, så snart arrangementerne er klubben bekendt.

Tee:

 • Hvis ikke andet er angivet i turneringsbetingelserne, spiller herrer fra Tee 51 og damer fra Tee 43.

Langsomt spil:

 • I de af BGK arrangerede turneringer kan turneringsledelsen, i mangel af formildende omstændigheder, sætte et hold på tidsobservation, hvis den tilladte tid bliver overskredet.

DEFINITIONER:

 • Ude af plads (Out of position) er et udtryk for, at holdet er faldet længere tilbage efter foran spillende hold end startintervallet.
 • Et hold har færdigspillet et hul, når flaget sættes i hul efter sidste put.
 • Ved formildende omstændigheder forstås de situationer, hvor tab af afstand til foran spillende hold skyldes forhold, som det pågældende hold efter komiteens/dommerens skøn ikke kan være ansvarlig for, eller ved mistet bold at vinke det efterfølgende hold igennem.

Stableford- og slagspilsturneringer:

 1. Hvis et hold kommer ”ude af plads” kan turneringsledelsen skride ind med opfordring om at sætte tempoet op og lukke hullet til foran spillende hold inden for de næste to huller.
  Turneringsledelsen følger holdet de næste par huller og samtidig times spillerne individuelt.
 2. Hvis holdet på det førstkommende hul ikke viser vilje til at lukke igennem, skal der, når dette hul er færdigspillet, uddeles en officiel advarsel om, at holdet på de efterfølgende huller vil blive sat på tid.
 3. Hele holdet skal gøres bekendt med, at det er blevet sat på tid, og hvis en spiller anvender mere end 40 sekunder på et slag, tildeles en tidsstraf.

      På en runde omregnes tidstraffen som følger:

 • Første gang: et strafslag
 • Anden gang: den generelle straf (Regel 5.6a)
 • Tredje gang: diskvalifikation

Hulspilsturneringer:

 1. Et hold skal holde sin position i forhold til det foran spillende hold, således at startintervallet ikke ændres væsentligt. Ved første væsentlig afvigelse gives der advarsel til holdet og systematisk tidtagning kan iværksættes.
 2. En spiller må efter given advarsel maksimal anvende 40 sekunder til et slag – udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren har mulighed for at slå. Såfremt en spiller i samme runde derefter forårsager utilbørlig forsinkelse, tildeles den generelle straf (Regel 5.6a). Efterfølgende overtrædelse: diskvalifikation.

Afgørelse i forbindelse med lige resultat

• Stableford- og slagspilsturneringer

Hvis ikke andet er oplyst i turneringsbetingelserne afgøres resultatet efter følgende prioritering:

 1. Laveste handicap. Ved ens handicap vil afgørelse findes ved lodtrækning
 2.  “Sudden Death” på klubbens omspilshuller (kun ved udvalgte turneringer)

• Hulspilsturneringer

Hvis ikke andet er oplyst i turneringsbetingelserne spilles der ” Sudden Death ” på klubbens omspilshuller.

Omspilshuller

 • Klubbens første omspilshul er hul 1. (Sudden Death)
 • Klubbens anden omspilshul er hul 2. (Sudden Death)
 • Klubbens tredje omspilshul er hul 10. (Sudden Death)
 • Derefter hul 11. og opefter. (Sudden Death)

Særlige regler

 • Mobiltelefoner skal være på lydløs under turneringer. Det er dog tilladt at benytte telefonen i forbindelse med en ulykke eller såfremt en dommer/turneringsleder skal tilkaldes.
 • Overtrædelse af ovenstående kan medføre diskvalifikation.

Regler

 • DGU’s golf- og amatørregler godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association.
 • Brøndby Golfklubs Lokale Regler.
 • Brøndby Golfklubs turneringsregler.
 • Brøndby Golfklubs ordensforskrifter.

Afgørelse af tvivltilfælde

 • Protester og tvivlsspørgsmål rettes til turneringsledelsen / dommer.
 • I forbindelse med klubturneringer er turneringsledelsens / dommerens afgørelser endelige.
 • En turnering betragtes som afsluttet, når resultatet er bekendtgjort for deltagerne.

Turneringsudvalget

Juni 2021