Skip to content Skip to footer

Regelprøve

Golfregler og prøve

Golfregler, etikette, handicapsystem og regelprøve

For at kunne få udstedt DGU-medlemskort skal du også bestå en online regelprøve, som består af 30 tilfældige spørgsmål. Spørgsmålene vælges tilfældigt blandt mere end 100 spørgsmål af samme sværhedsgrad, og bliver således kombineret forskelligt fra gang til gang.

Når du har afsluttet prøven, får du umiddelbart tilbagemelding på, hvor mange spørgsmål, du havde rigtige. Har du svaret forkert, får du mulighed for at svare på de forkerte igen. Når du er færdig sendes den beståede prøve til Brøndby Golfklubs sekretariat, så har vi dokumentation for, at du har opnået en relevant læring i Golfreglerne.

Inden du går i gang med regelprøven, er der herunder et par E-kurser, som du børe gennemgå.

E-kursus i de grundlæggende golfregler for begyndere.

E-kursus i etiketteregler.

Handicapreglerne.

Folder om Handicapsystemet

Udfyldelse af scorekort. Rundt på banen med De nye Golfregler 2019 Begynderkursus. Rundt på banen med Lommeguiden. Selvstudium Rundt på banen med Lommeguiden.

Klik her for at komme videre til regelprøven.