Skip to content Skip to footer

Mandagssenior

Mandagsseniorklubben

Mandagsseniorklubben, MSBGK, www.seniorgolfklub.dk optager aktive medlemmer, det vil sige seniormedlemmer, flex hverdagsmedlemmer (mandag – fredag) og flexmedlemmer af Brøndby Golfklub. Man kan blive medlem i det år man fylder 55 år.  Medlemmer, der går over til passivt medlemskab af Brøndby Golfklub kan forblive som medlem af MSBGK uden spilleret på vilkår fastsat af bestyrelsen.

Klubbens formål er at arrangere aktiviteter med hovedvægten lagt på golfspillet under hyggelige og gerne festlige former og at arrangere matcher på såvel hjemme- som udebane. Såfremt mandag er en dårlig dag for dig har vi også en anden Seniorklub som spiller hver mandag. Du kan ikke være medlem af både mandagsseniorer og onsdagsseniorer på een gang.

Læs folderen Klubber i klubben

Medlemskab:

Medlemskab tegnes for et år ad gangen. Kontingentet som gælder for perioden 1. januar til 31. december skal være indbetalt inden udgangen af februar måned på MSBGKs bankkonto i Nordea Bank:

Reg.: 2132; Kontonr.: 3498139174.

Kontingent for 2024 er kr. 350,00.
Kontingent for 2025 er kr. 350,00.

Golfspil:

MSBGK har, hver mandag, dog ikke på helligdage, fortrinsret på 1. teested mellem kl. 08:30 og 10:30 i perioden 1. april til 31. oktober (som alle andre klubber i klubben). Der skal bestilles tid i Golfbox. Er tiderne for fortrinsretten ikke brugt/booket senest en uge før, frigives tiderne i Golfbox til brug for andre medlemmer.

Den første mandag i hver måned spilles der ikke turnering, men frokostgolf, over 9 eller flere huller. Husk at tilmelde dig i Golfbox. Frokostgolf afsluttes med frokost kl. 12.00 samt præmieoverrækkelse til mandagsvindere og månedens vindere. Smørrebrød kan/skal bestilles på den ophængte liste på opslagstavlen. Der betales for maden samme dag inden spisningen. Tilmeldingen er bindende.

Husk at vi mødes kl. 12.00 til frokost samt præmieoverrækkelse.

Øvrige mandage spilles der match i en række over 18 huller. Til/afmelding foregår i Golfbox, hvor turneringsbestemmelserne også vil kunne læses. Præmieoverrækkelse er den første mandag i næste måned.

Ønsker man ikke at deltage i matchen, men bare spille golf, tilmelder man sig ikke matchen, men husker at bestille tid i Golfbox. Det kan dog ikke undgås at komme til at spille med en anden, som har tilmeldt sig matchen, og som har brug for en markør på hele runden.

Hvis du vil læse mere om Mandagsseniorklubben så gå ind på MSBGKs hjemmeside: www.seniorgolfklub.dk.