Skip to content Skip to footer

Nyt fra greenkeeperne

Arbejde på banen

Udover det daglige arbejde med at passe og pleje banen er der planlagt:

Fra 1. maj til 31. maj

 • Eftersåning efter vinterskader
 • Klargøring og opstart af boldautomat
 • Prikle, efterså og dresse greens og teesteder med sand
 • Udvidelse af overgang på hul 13

Fra 1. april til 30. april 

 • Gødske greens, teesteder og fairways
 • Opstart af vandingsanlæg
 • Renovering af boldgrav
 • Drænbrønd i græsbunker på hul 3

Fra 1. januar til 31. marts

 • Beskære hegn
 • Oprensning af sø ved tee 43 hul 14
 • Pumpe vand væk
 • Tjekke banemarkeringer
 • Gøre klar til baneåbning
 • Slibe knive til klippemaskinerne
 • Vertikalskæring af greens
 • Striglning af fairways
 • Lægge sommermåtter ud på driving range