Skip to content Skip to footer

Ordensregler

Ordensregler

Ordensregler for Brøndby Golfklub

 Generelt

 1. Al færdsel på og omkring banen og Driving Range er på eget ansvar.
 1. Alle opsatte anvisninger, forbud, påbud m.v. både på banen, driving range og i klubhuset skal følges.
 1. Overtrædelse af Ordensregler for Brøndby Golfklub – jf. vedtægternes § 7 stk. 6 – kan af bestyrelsen straffes med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben.

Banen

 1. For alt spil på banen gælder DGU’s golf- og amatørregler godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association, Brøndby Golfklubs Ordensregler og Lokale Regler.
 2. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen. Husk at vise hensyn til deres sikkerhed og arbejde.
 3. Gyldigt bagmærke og evt. greenfeebillet skal være synligt. DGU kort skal forevises på forlangende.
 4. Påklædning på banen såvel som i klubhuset skal følge klubbens dresscode.
 5. Spillere skal lægge græstørv på plads, udbedre nedslagsmærker på greens og huske at rive efter sig i bunkers.
 6. Enhver henstilling fra baneservice skal følges.
 7. Vis hensyn til færdsel på de offentlige stier.
 8. Motordrevne køretøjer til persontransport må kun benyttes efter speciel tilladelse.
 9. Spillernes bagvogne, køretøjer m.m. skal placeres udenfor teesteder. De må ikke køre på forgreens eller mellem greens og bunkers.
 10. En 18 hullers golfrunde bør max. være på 4 timer (beregnet på en 4 bold).
 11. Al færdsel på nabogrunde er forbudt.
 12. Rammes en bil, skal sekretariatet informeres. Hvis det er lukket lægges en skrivelse i postkassen ved klubhuset om hændelsen med angivelse af navn og medlemsnummer.
 13. Med mindre andet er beskrevet, skal en golfrunde spilles i hullernes rækkefølge og kun med start fra hul 1 (eller hul 2 i visse tilfælde). Golfreglerne definitioner: Runde. Der må ikke springes huller over i en golfrunde.
 14. Det er ikke tilladt at have mere end 4 bolde i spil. Det er ikke tilladt at dele golfudstyr under en golfrunde – j Regel 4.1b(2). Foursome og Fourball er undtaget.
  Se Regel 22.5 og 23.7 (begrænset undtagelse i partner-spilleformer, som tillader partnere at dele køller, hvis de ikke har flere end 14 køller tilsammen).
 15. Det er spillergruppens ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis spillergruppen taber et helt hul og/eller forsinker gruppen bagved, skal den vinke den bagved spillende gruppe igennem, uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe.
 16. Spillere der søger efter en bold, skal vinke spillere i gruppen bagved igennem, så snart det er klart, at bolden ikke let kan findes. Det vil i praksis sige indenfor ca. 30 sek. Derefter må man lede i den resterende tid, mens holdet bagved spiller igennem. Vent med at spille til gruppen bagved er gået forbi, også selvom bolden findes, inden dette er sket. Hvis bolden ikke findes inden for 3 minutter, er bolden mistet.
 17. Det er tilladt at have en hund med på banen forudsat:
  • at den er i følgeskab med en spillende golfspiller.
  • at hunden er i fast, kort snor.
  • at hunden ikke kommer i bunkers og på greens.
  • at der samles op efter den.
  • det er spillerens ansvar, at hunden ikke er til gene for andre golfspillere. Hvis hunden bliver til gene, har Baneservice ret til at tage spilleren med ansvaret for hunden af banen.
  • det sker på spillerens ansvar, og der ydes ikke kompensation for greenfee og lignende. Det er ikke tilladt at have hunden med på andre arealer end selve 18-hullers banen, Par 3-banen og træningsanlægget.
  • klubhus, restaurant og træterrasse er hundefrit område.
  • det er ikke tilladt at have hund med i Turneringer.

 Driving Range

 1. Driving Range er for klubbens medlemmer og gæster, der har betalt for at benytte rangen. Boldnøgle er personligt og må ikke udlånes til andre.
 2. Sigt efter træet eller afstandsmarkeringer – så undgås bolde over hegnet til P-pladsen og naboen.
 3. Der må ikke slås med køller, kun med jern på de første 11 udslagsmåtter.
 4. Rammes en bil, skal sekretariatet informeres. Hvis det er lukket, lægges en skrivelse i postkassen ved klubhuset om hændelsen med angivelse af navn og medlemsnummer.
 5. Udslagsmåtterne efterlades i ryddelig stand (boldkurvene sættes tilbage på plads).
 6. Der må ikke slås bolde fra græsset -undtaget er dog spil fra indspilsområdet mod indspilsgreen eller det klippede område mellem de overdækkede udslagssteder og hul 13.
 7. Når der indsamles bolde, skal dette respekteres, og der må ikke slås bolde efter boldopsamleren.
 8. Der må ikke slås bolde ud ONSDAG EFTER KL. 17:00 (da driving range skal klippes torsdag morgen).

Bestyrelsen
April 2024