fbpx
 • 43 53 19 00
 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nyt fra greenkeeperne

I september 2019 havde vi besøg af en konsulent fra DGU. Her er hans rapport med diverse links.

I maj 2020 kom han tilbage. Se hans rapport og læs den forandring, der er sket.

I oktober 2020 kom han igen og giver her nuværende status på greens m.m.

I maj 2021 har vi igen haft besøg af DGUs banekonsulent. Se hans rapport.

Se BGKs og DGUs video om pesticidfri golfbane.

Nyheder fra Greenkeeperene

Arbejde på banen

 Udover det daglige arbejde med at passe og pleje banen er der planlagt:

Fra 1. november til 31. december:

 • Tømning af vandingsanlæg
 • Lukke drivingrange for vinteren
 • Ændring af pallisade på hul 8
 • Omlægge sti fra hul 10 til 11 til grussti
 • Lave dræn ved udkørsel fra greenkeepergård
 • Dybdeluftning af fairways
 • Dybdeluftning af teesteder, forgreens og gangstier

Fra 1. oktober til 31. oktober:

 • Beskæring af hegn lands driving range og valnød på hul 2 m.m.
 • Reparere hegn på driving range
 • Propning af teesteder.

Fra 1. september til 30. september:

 • Dybdeluftning af greens 15. og 16. september
 • Flytte træer fra gruppe ved green hul 14 til hul 15 og til venstre for 17. green
 • Sætte velkomstskilt op ved 1. tee
 • Færdigørelse af området ved puttinggreen

Fra 1. august til 31. august 2021

 • Dybdeluftning, eftersåning og topdressing af øvre del af puttinggreen, som  lukkes i 4 uger.
 • Vertikalskæring og topdressing af greens

Fra 1. juli til 31. juli 2021

 • Afvikle ferie

Fra 1. juni til 30. juni 2021

 • Genrating af banen den 17. juni
 • Propning af greens. Planlagt til 28. og 29. juni

Fra 1. maj til 31. maj 2021

 • Ibrugtagning af nyt dametee på hul 13
 • Reparere dræn i fairwaybunker på hul 14
 • Propning af teesteder
 • Vertikalskæring af fairways
 • Få besøg af DGUs banekonsulent
 • Færdiggørelse af renovering af teestedeer på hul 8, 17 og 18

Fra 1. januar til 30 april 2021

 • Skære bunkerkanter
 • Opsætning af nye afstandsmarkeringer
 • Reparation af hegn på drivingrange
 • Vertikalskæring af fairways
 • Opsætning af hegn til beskyttelse af par 3-banen
 • Beskæring af hegn, omkring søer og vandløb
 • Opsætning af bom ved indkørsel til greenkeepergård for at forhindre ubudne gæster
 • Klargøring af maskiner til sæsonstart
 • Klargøring til opsætning af nye teestedsskilte og klodser
 • Indkøb af nye maskiner (traktor, løvblæser, græsstrigle, dybdelufter til greens/teesteder og greenklipper)
 • Ansættelse af to greenkeeperassistenter

Fra 1. november til 31. december

 • Dybdeluftning af fairways
 • Dybdeluftning af greens, forgreens, teesteder og stier
 • Tømning af vandingsanlæg
 • Færdiggøre rødt teestede på hul 13
 • Færdiggøre beskæring på hul 10

Fra 1. oktober til 31. oktober

 • Beskæring langs søer og vandløb
 • Fjernelse af grusplads ved puttinggreen
 • Gøre klar til vintergreens- og teesteder
 • Vinterlukke drivingrange
 • Etablering af nyt rødt tee på hul 13

Fra 1. september til 30. september

 • Knivluftning af fairways
 • Etablere vanding af forgreen hul 17
 • Plante 3-5 nye træer mellem hul 2 og 4 (bag green på hul 3)

Fra 1. august til 31. august

 • Propning af greens
 • Vertikalskæring af teesteder og forgreens
 • Færdiggørelse omkring greenkeepergård

Fra 1. til 31. juli

 • Topdresning af greens
 • Beskæring af bevoksning på hul 9, gul tee

Fra 1. til 30 juni

 • Renovering af fairwaybunker på hul 14
 • Så græs på området, gamle green hul 13
 • Ny out of bounds markering

Fra 1. til 31. maj

 • Hurtigprikning, vertikalskæring, seftersåning, toprdress og tromling af greens
 • Eftersåning af teesteder og stier
 • Fjernelse af gammel green på hul 13
 • Ny out of bounds markering

Fra 1. til 30. april

 • Nye teestedsskilte til hul 13 og 17
 • Renovere bunkerne på driving range
 • Eftersåning af teesteder
 • Vetikalskæring, topdressing og tromling af greens
 • Nye Next tee skilte

Fra 1. januar til 31. marts 2020

 • Opsamling af blade, grene og skrald ude på banen
 • Stierne i skovene ordnes/blæses fri for grene/blade
 • Dybdeluftning af greens, forgreens og teesteder
 • Reparation af net på 18. teested
 • Rette pæle op
 • Skære bunkeranter
 • Tjekke opbinding af nye træer og udlægge træflis
 • Rodfræsning efter fældning af træer på hul 2, 3, 9, 16 og par 3-bane
 • Beskæring af sø langs hul 16
 • Ordne indgang til Driving Range

Fra 1. til 31. december 2019

 • Fortsat beskæring af træer, buske, hegn inklusive søkanter og vandløb.
 • Udbedring af fairwaybunker på hul 14.
 • Fjernelse af green på hul 13.
 • Fjernelse af venstre greenbunker på hul 13.
 • Fjernelse af træstubbe på hul 3, 9 par-3 bane.
 • Gammel trappe hul 11. Opfyldning med jord og såning.
 • Drænriller på hul 16 repareres med rullegræs eller eftersås.

Fra 1. til 30. november

 • Dybdeluftning af greens, teesteder, græsstier, fairway 4 og ny del af 13
 • Skære sprinklere fri. 
 • Fortsat beskæring af træer, buske og hegn inklusive søkanter og vandløb.
 • Tømning af vandingsanlæg.
 • Øverste del af puttinggreen er lukket indtil videre.

Fra 1. oktober til 31. okotober

 • Fældning af 3 popler bag green 3 og kapning af rødder. Rødderne er synlige i greenens overflade.
 • Fældning af popler ved par-3 bane, hul 1. Rødderne er synlige i greenens overflade.
 • Ny sprinkler på forgreen 16. Det medfører noget gravearbejde.
 • Søen hul 15 beskåret.
 • Øverste del af puttinggreen er lukket indtil videre.

Fra 1. september til 30. september

 • Alle greens bliver hurtipriklet, skåret og topdresset.
 • Foregreens bliver topdresset.
 • Øverste del af puttinggreen er lukket indtil videre

Fra 1. august til 30. august

 • Øverste del af Puttinggreen er lukket indtil videre, idet den skal behandles omfattende og i flere omgange - og iøvrigt har brug for fred og ro til at vokse sig tæt og stærk.
 • Teesteder prikkes, gødes og topdresses.
 • Forberedelse af vintergreens. Klippe, prikke, gøde, efterså og topdresse vintergreens.
 • Færdiggørelse af ny fariway hul 13.
 • Færdiggørelse af nyt teested på hul 14.

Fra 1. juli til 31. juli:

 • Øverste del af Puttinggreen er lukket fra og med 12. juli til og med 12. august, idet den skal behandles omfattende og i flere omgange - og iøvrigt har brug for fred og ro til at vokse sig tæt og stærk.
 • Dybdeluftning, prikning, topdresning (ca. 80 tons) og eftersåning af greens.
  • En dag lukkes 9 huller og en anden lukkes de resterende huller.
 • Planering og såning af ny fairway hul 13.
 • Udbedring af nyt teested hul 14.
 • Beskæring af træer og buske:
  • Indgang til driving range
  • Indkørsel til det gule palæ
  • Omkring pumpehus
  • Stien mod hul 6. Ved lågen ud til Midlergårdsvej
  • Stien mellem hul 8 og 9
  • Ved broen på hul 7

Fra ca. 11. juni til 30. juni:

 • Hutigprikning af teesteder (10 cm. dybde) samt topdresning.

Fra ca. 27. maj til 10. juni:

 • 2 x vertikalskæring af greens samt topdresning.
 • Skilteholdere ved ved hul 1 og hul 18 færdiggøres.
 • Fræsning og såning af områder ved kluhbus og par3 bane.
 • Tilkørsel af muldjord, planering og såning af skråning ved tidligere trappe på teested på hul 11.
 • Opsætning af røde kugler på flagstange til indikering af hulpalcering på greens
 • Udskiftning og reparation af visse dele af nettet på driving range.
 • Planlægning og beregning af omkostninger og tidsforbrug mht. etablering af ny fairway og omgivelserne, samt fjernelse af eksisterende green på hul 13.

Fra ca 20. maj til 26. maj:

 • 2 gange vertikalskæring og klipning af greens.
 • Krydssåning og topdressing af greens.
 • Gødning af greens.
 • Gødning af fairways

Fra ca. 6. til 12. maj:

 • Mandag – sand i de sidste bunkers undtagen fairway bunker på hul 14 og bunkere på driving range, da disse skal omlægges, når der er tid til det.
  • 117 tons bunkersand (0,2 mm) er der blevet fyldt i bunkers.
 • Onsdag – 2 gange vertikalskæring af og klipning af teesteder, dybdeluftning (ca. 20 cm. dybde) og topdressing.
 • Torsdag – krydssåning og gødning af teesteder.